De vogel Feniks

geplaatst in: BLOG | 0

FenixIn alle oude culturen bestaat de mythe van de vogel Feniks. Aan het einde van zijn of haar leven bouwt de vogel Feniks een nest. Het nest ontbrandt en uit de as ontstaat de nieuwe vogel. Als je goed kijkt zie je in deze houtsnede van Mattius Merian uit 1669 in de oude vogel de nieuwe al ontstaan.

De Chinese cultuur ziet hierin een symbool van vrouwelijkheid, de Egyptenaren beschouwden het als symbool van de telkens weer kerende vernieuwing van de seizoenen. In de christelijke cultuur is de vogel Feniks het symbool van de herrijzenis. Hoe het ook zij, het is een symbool van hernieuwing.

Het symbool is springlevend. Indonesië heeft haar luchtvaartmaatschappij genoemd naar de Maleise variant,  de Garuda, en in de Harry Potter reeks neemt de Orde van de Feniks het op tegen Voldemort nadat die uit zijn as is herrezen.

Ik zou die vogel willen verbinden aan de circulaire economie.

Circulaire economie is hot. Dat is niet toevallig. Steeds meer komen we er achter dat we bezig zijn grondstoffen op te gebruiken.

De in 1968 opgerichte Club van Rome bestond uit 32 vooraanstaande Europese wetenschappers. Zij bracht in 1972 het rapport “Grenzen aan de groei” uit. Het daarin geschetste tekort aan grondstoffen werd in de publieke opinie bevestigd door de oliecrisis in 1973. De wereld was in rep en roer.

Het oude gezegde dat profeten nooit geliefd  zijn in eigen land, gaat echter ook hier op.

Er ontstonden wel allerlei nieuwe initiatieven en je zou kunnen zeggen dat het rapport het begin markeert van groene bewegingen in maatschappij en politiek, maar het gevoel dat de club van Rome bezig was met doemdenken nam al snel de overhand. Er kwam een eind aan de oliecrisis. Het vertrouwen dat nieuwe technologische ontwikkeling  wel een antwoord zou geven op de grondstoffen schaarste groeide.

Nu, zowat 50 jaar na de oprichting van de Club van Rome, moeten we constateren dat zij toch gelijk hadden. Grondstoffen worden schaars en het verbruiken van fossiele brandstoffen heeft om meerdere redenen enorme gevolgen voor het milieu.

Tegelijk weten we ook dat technologie niet heeft stilgestaan. Dat heeft zeker geleid tot beperking van het beroep op grondstoffen, maar het heeft ook geleid tot nieuwe producten en toepassingen, waardoor per saldo, er blijvend sprake is van een te groot beroep op steeds schaarser wordende grondstoffen.

Komt de profetie dan toch uit? Zijn er echt grenzen aan de groei en is de mensheid bezig met een ratrace?

Wij van Trisolis zijn daar niet van overtuigd. Wij zoeken de grenzen op en willen daar overheen gaan. Dat vergt anders denken. Dat is een zoektocht naar nieuwe economische principes en definities. Dan wordt hergebruik van goederen en grondstoffen, maar ook van energie en arbeid, een waarde die op vele manieren ingevuld kan worden. Dat schept nieuwe groeikansen.

Trisolis wil die kansen zoeken. Samen met haar relaties. Nieuw beleid omzetten in kansen. Schaarste verbinden aan groei. Niet in verheven termen, maar met beide benen op de grond. Dat is voor ons de essentie van circulaire economie.

En dan kom ik terug op de vogel Feniks. Aan het eind van het leven zoeken naar de energie om wat over is om te zetten in nieuw leven. Dat is circulair denken en het is niet nieuw.  De vogel Feniks is voor alle culturen al duizenden jaren het herkenbare symbool voor hernieuwing en daarmee van circulair denken. Wij van Trisolis verbinden die mythologische vogel graag aan ons werk vandaag.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.