Trisolis Groep

Disclaimer

Verantwoording informatie en disclaimer

Deze website is eigendom van Trisolis B.V.
Het is niet toegestaan inhoud van deze website te kopiëren, verspreiden of op een andere manier te gebruiken of misbruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trisolis.
Het auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectueel eigendom berust bij Trisolis.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Trisolis kan echter niet uitsluiten dat er onjuiste en/of onvolledige informatie aanwezig is. De informatie wordt door Trisolis aangeboden zonder enige (impliciete) garantie over juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.
Trisolis streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Aanwezige content kan zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd en/of ingetrokken worden. Trisolis is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontsaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of het verrichten van handelingen naar aanleiding van de op deze website of (een) daaraan verbonden website(s) aangeboden informatie en/of materiaal.