Trisolis is een zonnestelsel bestaande uit drie zonnen waar planeten omheen cirkelen. Een onderling hecht verbonden geheel waarbij de elementen van elkaar afhankelijk zijn en de zonnen door hun energie het geheel in zijn kracht zet.

Ons bedrijf identificeert zich met dit beeld. Zoals er door onderzoekers steeds weer nieuwe zonnestelsels worden ontdekt, is ook Trisolis gedreven om telkens nieuwe horizonten te verkennen en te betreden.

 

groen

Wij van Trisolis willen onze kennis en ervaring inzetten om samen met onze klanten de weg vooruit in te slaan en vol te houden.

Wij streven naar innovatie en vooruitgang als een maatschappelijke en individuele opdracht. Innovatie en vooruitgang komen niet vanzelf. Daar moet je aan werken.

Wij denken dat door luisteren, een open dialoog en samenwerking het innovatief en creatief vermogen in mensen en organisaties het beste tot bloei komt. Zo kunnen wij samen tot nieuwe oplossingen komen voor sociale, economische en maatschappelijke uitdagingen.

Met onze kracht willen wij bijdragen aan een sociaal- en economisch duurzame maatschappij.

groen

Wij werken vanuit door ons of door anderen geconstateerde ontwikkelingen, wensen of ambities. Wij verbinden bedrijven, organisaties, de burger en overheden in herkenbare en uitvoerbare projecten waarbij economisch en/of maatschappelijk de businesscase klopt. Wij zorgen dat de uitvoering werkt, van start tot finish.

groen

Trisolis zoekt met haar klanten de stip op de horizon. En wil samen met haar klanten wegen aanleggen aan om daar te komen. Dat is onze manier om ambities te realiseren. Dat doen wij actief. In de eerste plaats luisteren wij. Vervolgens verbinden wij de wensen van onze klant aan trends, aan maatschappelijke ontwikkelingen en aan overheidsbeleid. Dat leidt tot plannen voor vernieuwing en verandering. De ene keer in de vorm van een bedrijfs- of subsidieadvies, de andere keer ontwikkelen wij gezamenlijk met partners concrete projecten. Soms ondersteunen wij onze klant bij het opstellen van een langlopende innovatiestrategie. Soms gaat het om het waarmaken van een idee. Maar wij zoeken steeds een weg naar de toekomst.

Daarbij moet je met beide benen op de grond blijven staan. In vrijwel alle gevallen heeft onze advisering te maken met het zoeken naar en verkrijgen van financiering voor de realisatie van plannen. Meestal vinden wij die door gebruik te maken van stimuleringsmaatregelen en subsidies. Wij zijn echter niet klaar als de financiering rond is. De weg is immers niet klaar als de eerste spade de grond in wordt gestoken. Wij blijven betrokken. Tot en met de rapportage en (financiƫle) verantwoording.

Wij leveren maatwerk, ondersteunen de uitvoering en zorgen dat projecten realiseerbaar zijn en gerealiseerd worden. En zelfs dan zijn wij niet klaar. Er is geen einde aan het laatste einde, er is alleen een eeuwig nieuw begin.

banner van Trisolis