Jannes Bouma | Directeur

Jannes Bouma | Directeur

Jannes Bouma

Beleidsvoorbereiding en planontwikkeling, maatschappelijk impact, projectontwikkeling

Projectontwikkeling en -beheer

Ik ben Jannes Bouma. Het is mijn stellige overtuiging dat we niets zijn zonder de mensen om ons heen. Die kun je liefhebben, daar kun je mee werken. Daar kun je plezier mee hebben of treuren, maar bij alles hebben we elkaar nodig. Als je niets kunt delen ben je nergens. Mens zijn doe je samen.

“Samen mens zijn.”

Van huis uit heb ik twee dingen met de paplepel ingegoten gekregen: calvinisme en ondernemerschap. Hoewel ik wat bourgondische trekjes heb ontwikkeld en liefhebber ben van goed eten, kunst en cultuur, is dat volgens mij nog steeds te merken. Ik loop er niet voor weg.

De toekomst tastbaar maken …

Vooruitgang en innovatie zie ik als creatieve werkprocessen. Werkprocessen waarin ik samen met mijn klanten ambities en gedrevenheid combineer met realiteit en beleid. Ik zoek daarbij steeds naar verbinding; in de eerste plaats tussen mensen onderling, maar ook tussen heden en toekomst, tussen particulier belang en maatschappelijke verantwoordelijkheid, tussen de status quo en trends. Dat leidt tot strategie en innovatie. Daar ligt mijn kracht en daarin kan en wil ik de ander ondersteunen en adviseren.

Bij Trisolis bedenk ik oplossingen en werk ik ideeën uit tot projecten. Innovatieve projecten die inhoudelijke realiseerbaar zijn en financieel haalbaar. Projecten waarin je de toekomst voelt.

…en in de vingers houden.

Bij de financiering maken wij vaak gebruik van subsidies en andere stimuleringsmaatregelen. Dat op haar beurt vereist transparantie. Transparantie die vaak neerkomt op een administratieve last. Daar lopen wij niet voor weg. Ons projectbeheer is erop gericht de klant in staat te stellen de financiering met overheidsgeld publiek te verantwoorden.