Duurzaamheid en innovatie

Mijn naam is Jan Willem Rutenfrans. Veel vraagstukken in de wereld vragen om verduurzaming en innovatieve verandering. Ik ben er van overtuigd dat deze verandering vanuit de maatschappij moet (en kan) komen. Ik krijg energie van bedrijven en organisaties die met relevante oplossingen komen voor maatschappelijk vraagstukken.  

Winst maken en milieu zijn geen tegenpolen

Ik ben ervan overtuigd dat ondernemen en streven naar winst kan, zonder daarbij de maatschappij, het milieu of de leefomgeving te schaden. Sterker nog, ondernemers die strategisch denken en handelen en vanuit een sterke visie innoveren, staan sterk. Zij combineren hun beleid met dat van de overheid en zijn gericht op de lange termijn. Dat levert zeker een beter resultaat. 

Problemen opzoeken en duiden……..

Problemen bekijk en analyseer ik vanuit verschillende invalshoeken en probeer daarbij onderlinge verbanden te zien. Hierbij ben ik goed in het onderscheiden van hoofd- en bijzaken zonder het grote geheel uit het oog te verliezen. In mijn studie bestuurskunde vormden politicologie, recht, economie en sociologie de belangrijkste pijlers van de opleiding. Deze 4 vakgebieden vormen vaak de basis van (maatschappelijke) vraagstukken en problemen. Deze kennis zet ik nu in bij Trisolis. Met een open houding wil ik samen met klanten doelen helder krijgen.  

………………..en realiseerbare oplossingen vinden.

Voor mij is de uitdaging ideeën om te zetten in concrete plannen met een sluitende financiering. Trisolis legt met haar klanten de koppeling tussen overheidsbeleid en publiek initiatief.  De verbinding van de overheid en innovatieve ondernemers komt vaak tot uiting in het gebruik van subsidies. Subsidies zijn nooit een doel op zich maar een middel om verandering te stimuleren en ondernemers te faciliteren. Zo helpt Trisolis  ondernemers en organisaties verder in het bereiken van hun doelstellingen én probeer ik mijn steentje bij te dragen aan een positieve toekomst.