De focus van Trisolis ligt primair op het ontwikkelen van projecten die de weg naar de toekomst ontsluiten.

We analyseren het heden. We kennen de trends en de maatschappelijke ontwikkelingen. Kijken over de schutting. Bepalen doelen en ontwikkelen projecten die erop gericht zijn die doelen te bereiken.

 

KRACHT DOOR VERBINDING     stappenplan-basic

 

Financiering

Daarbij verbinden we de individuele en private doelen van cliënten aan maatschappelijke doelen en overheidsbeleid. We hebben een scherp oog voor financiering en zoeken bij die financiering steeds naar een evenwichtige bijdrage van alle belanghebbenden. Omdat het overheidsbeleid onderdeel is van de doelstelling is het niet meer dan logisch, dat we daar ook een deel van de financiering zoeken. Om die reden hebben wij veel kennis van subsidieregelingen.

Expertise

Onze expertise is breed en is vooral gericht op de brede wereld van de bouw en aanverwante sectoren.

Projecten zijn altijd gericht op het oplossen van knelpunten. Vaak is medefinanciering vanuit subsidieregelingen mogelijk. Trisolis weet welke regeling bij welk op te lossen probleem hoort.

Maatwerk

Trisolis levert maatwerk naar de behoefte van de klant. Wij stoppen niet bij een advies, maar bieden een integraal pakket aan diensten en producten aan om projecten realiseerbaar én gerealiseerd te krijgen. Wij voelen ons mede verantwoordelijk voor het succes van een project.

 

PROJECTBEHEER

Trisolis volgt daarbij de volgende stappen:
 • Probleem- en kansverkenning
 • Trendverkenning
 • Beleidsdoelen
 • Basis activiteitenoverzicht

Product: projectkader ter afweging groen

 • Onderzoek en analyse
 • Projectdoelstellingen
 • Stakeholders analyse
 • Activiteitenomschrijving
 • Begroting
 • Financieringsplan
 • Financieringsverzoeken (aanvragen)

Product: Gefinancierd projectplan groen

 • AO/IC,
 • Risicoanalyse
 • Kwartier maken inclusief bemensing en ict voorzieningen
 • Planning

Product: Voor uitvoering gereed project groen

 • Projectsecretariaat
 • Projectbeheer
 • Projectadministratie

Product: Uitgevoerd en geadministreerd project groen

 • Inhoudelijke rapportage
 • Evaluatie en beleidsadvies inclusief kosten-batenanalyse
 • Financiële rapportage inclusief einddeclaratie financiers
 • Archivering

Product: Afgerond project groen