Trisolis Groep

Trisolis groep

TRISOLIS Subsidies

Het subsidiewerk is gebleven. Steeds meer nieuwe klanten weten ons te vinden, niet omdat wij meer subsidie binnen halen dan een concurrent, maar vooral omdat wij samen werken met onze klanten.

Wij investeren in die samenwerking en dat levert meerwaarde op. Wij verbinden onze klanten aan overheidsbeleid. Een belangrijk kompas daarbij zijn de Sustainable Development Goals van de VN.

Wij durven te stellen dat de subsidieprojecten die wij samen met onze klanten ontwikkelen meer waarde opleveren voor de klant dan alleen het geld.

We gaan hier gewoon mee door onder de naam Trisolis Subsidies.

TRISOLIS Werk(t)

Daarnaast hebben we een sterke visie ontwikkelt op wat wij de arbeidsmarkt activiteiten noemen.

We overzien het totaal van de arbeidsmarkt en we weten telkens weer met onze klanten nieuwe wegen in te slaan en nieuwe samenwerkingen tot stand te brengen, die bijdragen aan een evenwichtige arbeidsmarkt. Dat kunnen zowel individuele bedrijven, sectoren en overheden zijn.

We hebben besloten om onze kennis en inzet op dit gebied verder te ontwikkelen en uitbreiden onder de naam Trisolis Werk(t).

.


NRGYZE

In de afgelopen periode is het klimaat als een belangrijk maatschappelijk knelpunt naar voren gekomen. Overal waar we activiteiten ontwikkelden stuitten we op een energie vraagstuk. Wij zien daarin een verschuiving van mogen naar moeten.

Ons doel is …. om zo met onze klanten samen te werken dat zij niet in een situatie belanden waar zij moeten.

Wij realiseren met onze klanten energietransities, vanuit goede argumenten en op grond van een goede businesscase. Dat wil zeggen dat de energietransitie leidt tot meerwaarde in de eerste plaats voor de klant maar ook maatschappelijk.

Dit doen wij samen met partners onder de naam NRGYZE.