Vacature omschrijving

Trisolis is een club enthousiaste professionals die ondernemerschap verbindt aan maatschappelijke trends. Samen met onze klanten zoeken we voortdurend naar vernieuwing en onze werkwijze slaat aan. Ben jij degene die ons team komt versterken?

‘Wat wij doen’

Bij Trisolis draait alles om innovatie en verandering.  Trisolis verbindt ideeën en plannen aan maatschappelijke thema’s en overheidsbeleid. Het beeld dat daaruit ontstaat zetten we samen met onze klanten en partners om in (markt-)concepten en realistische projecten.  Voor de financiering van projecten maken we onder andere gebruik van subsidies en wij blijven bij de projecten betrokken van begin tot eind. Meestal werken wij in opdracht van klanten, maar soms voeren we ook eigen projecten uit. Onze speerpunten zijn energietransitie, technische innovatie, waaronder industrie 4.0, circulaire econome en arbeidsmarkt. Wij zijn vooral actief in de sectoren (Smart-) industry, ict, bouw en agro-food.

‘Wat drijft ons’

Wij willen meerwaarde bieden aan onze klanten en verbinden dat aan strategische en  maatschappelijke doelen. Wij zoeken evenwicht. Tussen privaat en publiek, tussen groot en klein, tussen individu en organisatie. Wij zijn ervan overtuigt dat dat we elkaar nodig hebben. Dat je meer bereikt als je er samen de schouders onder zet. We willen het totaal blijven zien, maar zoeken daarin de menselijke maat.

‘Wat doet een medewerker bij Trisolis B.V.’

Er is geen opleiding voor ons werk, maar je moet wel wat kunnen. Wij zijn een lerende onderneming. Medewerkers van Trisolis leren voortdurend bij en dragen wat geleerd is over. Dat overdragen doen we zeker als iemand nieuw bij ons komt werken heel bewust en gestructureerd.

Het eerste jaar zul je vooral projectplannen uitwerken, business cases opstellen en subsidieaanvragen schrijven. Dat doe je in teamverband waarbij de collega’s je helpen bij het vertalen van bedrijfsactiviteiten in praktische (subsidie)projecten. Daar hoort bij dat je je verdiept in wet- en regelgeving rondom subsidies, sociaal- en economisch overheidsbeleid en methodieken om projectplannen en businesscases uit te werken.

Wij hechten veel waarde aan direct contact tussen mensen. Dat inspireert en schept vertrouwen. Om die reden zul je vrijwel vanaf het begin klanten bezoeken. De eerste periode samen met een collega.

Als je de basis van het werken bij Trisolis onder de knie hebt, zal het accent verschuiven naar het ontwikkelen van adviesvaardigheden. Vanaf dat moment zul je steeds zelfstandiger relaties met onze opdrachtgevers opbouwen en onderhouden.

Wij gaan ervan uit dat je op je best bent, als je doet wat je leuk en interessant vindt. Voortbouwend op de aangeleerde generieke vaardigheden bieden wij je na verloop van tijd de ruimte en de mogelijkheid om je specialiseren in een bedrijfstak of een onderwerp.

‘Wat wij  je bieden’

Allereerst bieden wij een betrokken en inspirerende werkomgeving met een innovatieve opdrachtenportefeuille. Daarbij zijn wij een lerende organisatie waarbinnen je volop mogelijkheden hebt om je eigen kunnen door interne opleiding en aanvullende externe opleidingen al snel merkbaar te vergroten.

Wij hebben een modern arbeidsvoorwaardenbeleid. Het salaris bestaat uit een vaste component en een flexibele component die je naar eigen inzicht kunt gebruiken. Medewerkers met een vast dienstverband delen mee in de winst.

‘Geïnteresseerd en dan ….’

We hebben veel opdrachten en zien ook veel mogelijkheden om onze dienstverlening uit te breiden. Daarom zoeken wij op korte termijn naar uitbreiding. In ieder geval hebben we dit voorjaar (2019)  plaats voor 2 nieuwe medewerkers. Een achtergrond of opleiding in een technisch vak kan handig zijn, maar we hebben ook werk voor mensen die vooral bezig zijn met maatschappelijke thema’s.