Vacature omschrijving

Trisolis is een club enthousiaste professionals die ondernemerschap verbindt aan maatschappelijke trends. Samen met onze klanten zoeken we voortdurend naar vernieuwing en onze werkwijze slaat aan. Ben jij degene die ons team komt versterken?

‘Wat wij doen’

Bij Trisolis draait alles om innovatie en verandering.  Trisolis verbindt ideeën en plannen aan maatschappelijke thema’s en overheidsbeleid. Het beeld dat daaruit ontstaat zetten we samen met onze klanten en partners om in (markt-)concepten en realistische projecten.  Voor de financiering van projecten maken we onder andere gebruik van subsidies en wij blijven bij de projecten betrokken van begin tot eind. Meestal werken wij in opdracht van klanten, maar soms voeren we ook eigen projecten uit. Onze speerpunten zijn energietransitie, technische innovatie, waaronder industrie 4.0, circulaire econome en arbeidsmarkt.

‘Wat drijft ons’

Wij willen meerwaarde bieden aan onze klanten en verbinden dat aan strategische en  maatschappelijke doelen. Wij zoeken evenwicht. Tussen privaat en publiek, tussen groot en klein, tussen individu en organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat dat we elkaar nodig hebben. Dat je meer bereikt als je er samen de schouders onder zet. We willen het totaal blijven zien, maar zoeken daarin de menselijke maat.‘Wat doet een medewerker bij Trisolis B.V.’

Een medewerker van Trisolis luistert in de eerste plaats naar de klant. Hij of zij is een sparring partner die op niveau mee kan praten over wat de klant beweegt en wat de klant van plan is. Vervolgens werkt hij of zij ideeën uit tot haalbare projecten, stelt business cases op en zoekt financieringsmogelijkheden. Vaak zijn dat subsidieregelingen. Je blijft bij het project betrokken tot het helemaal is afgerond, inclusief de financiële verantwoording.

Naarmate je meer ervaring hebt werk je zelfstandiger en ben je verantwoordelijk voor (de ontwikkeling van( je eigen klantenportefeuille.

‘Wat moet je kunnen’

Er is geen opleiding voor ons werk, maar je moet wel wat kunnen. Wat je moet kunnen leer je in de praktijk en door interne en externe kennisoverdracht. Voorwaarde is wel dat je analytisch kunt denken op academisch niveau. Enig technisch inzicht is handig maar niet noodzakelijk. Wij zijn een lerende organisatie. Medewerkers van Trisolis leren voortdurend bij en dragen wat geleerd is over, aan elkaar en aan klanten. Wij zoeken collega’s op verschillende niveaus:

Junior/Trainee

Kom je als junior bij ons werken dat zul je in de eerste periode vooral projectplannen uitwerken, business cases opstellen en subsidieaanvragen schrijven. Zoek je naar financieringsmogelijkheden bij een gegeven vraag. Dat doe je in teamverband waarbij de collega’s je helpen bij het vertalen van bedrijfsactiviteiten en ideeën in praktische (subsidie)projecten. In deze periode verdiep je je in wet- en regelgeving, sociaal- en economisch overheidsbeleid en methodieken om projectplannen en businesscases uit te werken. Wij hechten veel waarde aan direct contact tussen mensen. Dat inspireert en schept vertrouwen. Om die reden zul je vrijwel vanaf het begin klanten bezoeken. De eerste periode samen met een collega.

Al wat meer ervaring?

Heb je al wat ervaring dan bieden wij je de mogelijkheid om in toenemende mate een zelfstandige relatie met opdrachtgevers op te bouwen en onderhouden. Je ontwikkelt adviesvaardigheden, herkent verbanden en bent creatief in het vinden van antwoorden op uiteenlopende vraagstukken, eigenschappen die nodig zijn om meerwaarde van Trisolis op de klant over te brengen.

Senior

Wij gaan ervan uit dat je op je best bent, als je doet wat je leuk en interessant vindt. Als je beschikt over de basis vaardigheden die hiervoor zijn omschreven krijg je binnen Trisolis de ruimte en de mogelijkheid om je eigen klanten portefeuille op te bouwen en je te specialiseren, bij voorbeeld in een bedrijfstak of een onderwerp.


‘Wat wij  je bieden’

Allereerst bieden wij een betrokken en inspirerende werkomgeving met een innovatieve opdrachtenportefeuille. Daarbij zijn wij een lerende organisatie waarbinnen je volop mogelijkheden hebt om je eigen kunnen door interne opleiding en aanvullende externe opleidingen al snel merkbaar te vergroten.

Wij hebben een modern arbeidsvoorwaardenbeleid. Het salaris bestaat uit een vaste component en een flexibele component die je naar eigen inzicht kunt invullen. Medewerkers met een vast dienstverband delen in de winst.

‘Geïnteresseerd en dan ….’

We hebben veel opdrachten en zien ook veel mogelijkheden om onze dienstverlening uit te breiden. Daarom zoeken wij op korte termijn naar uitbreiding. In ieder geval hebben we op dit moment  plaats voor 2 nieuwe medewerkers.

Neem als je geïnteresseerd bent contact op met:
Jannes Bouma
Tel.: 06 1758 9070
E-mail: jannes.bouma@trisolis.nl