Trisolis innoveert

Eigenlijk is dit de basis van Trisolis. Ondersteuning bij innovaties.

Vanuit het idee dat stilstaan achteruitgang is , moeten alle instellingen regelmatig veranderen. Dat gaat om de producten , dat gaat om de dienstverlening, dat gaat om de mensen. Steeds weer blijkt dat het moeilijk is daarbij een richting te vinden. Steeds weer blijkt ook dat veranderen en innoveren gemakkelijker gaat als de overheid die verandering stimuleert.

Trisolis Innoveert luistert. We willen weten wat er bij onze klanten leeft, wat zij willen bereiken en welke richting zij kiezen. Vanuit dat vertrekpunt willen we ondersteuning bieden. Sommigen noemen dat advies. Soms gaat het dan alleen om de financiering van veranderingen of innovatie, maar we bieden meer. We maken keuzes en mogelijkheden duidelijk, zoeken mee naar oplossingen en brengen die oplossingen in kaart.

En als we dan mogelijkheden zien, bespreken we die en we doen voorstellen die erop gericht zijn om die mogelijkheden te benutten.
Dat noemen we dan projecten. Soms zijn die klein, maar soms ook zijn die groot. Essentie van onze projecten is dat zij afgebakend zijn:
· Het doel is duidelijk
· De uitvoering ligt vast in zowel tijd als inspanning
· De financiering is vooraf geregeld. Meestal met gebruikmaking van subsidies

Soms zegt een plaatje meer dan duizend woorden.
Het werk gaat door. Een enkeling kijkt de andere kant op. Zij zoeken naar verandering en vernieuwing.
Daarvoor gebruiken zij de kennis waar ze bovenop zitten en de instrumenten om hen heen. In de verte groeit een nieuwe plant op een veranderende wereld.