Welkom

Welkom in de wereld van de Trisolis groep.
Dat we het Trisolis Groep noemen is wel een beetje overdreven, maar het is wel wat het is.
Jannes Bouma, Joep Jansen en Wilbert van der Burgh zijn in 2016 begonnen met Trisolis. We kwamen uit de wereld van subsidieadvies. Dat wilden we ook wel blijven doen, maar wel wilden er wel een andere inhoud aan geven. Dat andere kende een aantal aspecten:

  • Wij zien subsidies als middel, niet als doel. Als een bedrijf of instelling toch al van plan is te vernieuwen of innoveren kan een subsidie een drempel wegnemen of een duwtje geven in een bepaalde richting, maar het gaat om de inhoud.
  • We willen verbinden. Wij zien samenwerken als een voorwaarde om vooruit te komen. Door samenwerking ontstaan nieuwe ideeën. Dan is het resultaat altijd meer als de som van de individuele delen.
  • Waarde is meer dan geld alleen. Wij vinden maatschappelijke betekenis ook als een belangrijke waarde en die kan per individu behoorlijk verschillen.

We zijn in 2016 gewoon aan de slag gegaan. Met onze klanten en onze medewerkers. We 

hebben het roer niet ineens omgegooid. Dat is niet onze stijl. We willen realistisch blijven en onze meerwaarde voor onze klanten blijven waarmaken. Toch is er wel veel gebeurd in de afgelopen jaren. Dat is waarom we het nu een groep noemen. Als u op één van de logo’s klikt vindt meer informatie over het desbetreffende groepsonderdeel.

Het subsidiewerk is gebleven. Steeds meer nieuwe klanten weten ons te vinden, niet omdat wij meer subsidie binnen halen dan een concurrent, maar vooral omdat wij samen werken met onze klanten. Wij investeren in die samenwerking en dat levert meerwaarde op. Wij verbinden onze klanten aan overheidsbeleid. Een belangrijk kompas daarbij zijn de Sustainable Development Goals van de VN. Wij durven te stellen dat de subsidie projecten die wij samen met onze klanten ontwikkelen meer waarde opleveren voor de klant dan alleen het geld. We gaan hier gewoon mee door onder de naam Trisolis.

 

Daarnaast hebben we een sterke visie ontwikkelt op wat wij de arbeidsmarkt activiteiten noemen. We overzien het totaal van de arbeidsmarkt en we weten telkens weer met onze klanten, of het nu gaat om individuele bedrijven, om sectoren of om overheden, nieuwe wegen in te slaan en nieuwe samenwerkingen tot stand te brengen, die bijdragen aan een evenwichtige arbeidsmarkt. We hebben besloten om onze kennis en inzet op dit gebied verder te ontwikkelen en uitbreiden onder de naam Trisolis Werk(t).

 

In de afgelopen periode is het klimaat als een belangrijk maatschappelijk knelpunt naar voren gekomen. Overal waar we activiteiten ontwikkelden stuitten we op een energie vraagstuk. Wij zien daarin een verschuiving van mogen naar moeten. Ons doel is om zo met onze klanten samen te werken dat zij niet in een situatie belanden waar zij moeten. Wij realiseren met onze klanten energietransities, vanuit goede argumenten en op grond van een goede businesscase, dat wil zeggen dat de energietransitie leidt tot meerwaarde in de eerste plaats voor de klant maar ook maatschappelijk. Dit doen wij samen met partners onder de naam NRGYZE.