<span style="font-size:1.3em">Trisolis Groep</span>

Trisolis Groep

Subsidieadvies, verbinden én verantwoord ondernemen

TRISOLIS – KRACHT DOOR VERBINDING

Voor uw ideeën  •  plannen  •  projecten  •  financiering  • bedrijfsadviezen  •  realisering

Subsidieadvies, verbinden én verantwoord ondernemen

Subsidies als middel, niet als doel

  • Wij zien subsidies als middel, niet als doel. Als een bedrijf of instelling toch al van plan is te vernieuwen of innoveren kan een subsidie een drempel wegnemen of een duwtje geven in een bepaalde richting, maar het gaat om de inhoud.

Verbinden en samenwerken

  • We willen verbinden. Wij zien samenwerken als een voorwaarde om vooruit te komen. Door samenwerking ontstaan nieuwe ideeën. Dan is het resultaat altijd meer als de som van de individuele delen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  • Waarde is meer dan geld alleen. Wij vinden maatschappelijke betekenis ook als een belangrijke waarde en die kan per individu behoorlijk verschillen.

Maak kennis met ons, onze drijfveren en onze oplossingen. Bel of mail ons voor een afspraak.  CONTACT

Geschiedenis en naamgeving

Jannes Bouma, Joep Jansen en Wilbert van der Burgh zijn in 2016 begonnen met Trisolis. We kwamen uit de wereld van subsidieadvies. Dat wilden we ook wel blijven doen, maar wel wilden er wel een andere inhoud aan geven.

Ons bedrijf identificeert zich met een zonnestelsel. Zoals er door onderzoekers steeds weer nieuwe zonnestelsels worden ontdekt, is ook Trisolis gedreven om telkens nieuwe horizonten te verkennen en te betreden.

trisolis subsidies
Trisolis werkt

Trisolis Groep

We zijn in 2016 gewoon aan de slag gegaan. Met onze klanten en onze medewerkers. We hebben het roer niet ineens omgegooid. Dat is niet onze stijl. We willen realistisch blijven en onze meerwaarde voor onze klanten blijven waarmaken. 

Toch is er wel veel gebeurd in de afgelopen jaren. Dat is waarom we het nu een groep noemen.

Trisolis groep

TRISOLIS Subsidies

Het subsidiewerk is gebleven. Steeds meer nieuwe klanten weten ons te vinden, niet omdat wij meer subsidie binnen halen dan een concurrent, maar vooral omdat wij samen werken met onze klanten.

Wij investeren in die samenwerking en dat levert meerwaarde op. Wij verbinden onze klanten aan overheidsbeleid. Een belangrijk kompas daarbij zijn de Sustainable Development Goals van de VN.

Wij durven te stellen dat de subsidieprojecten die wij samen met onze klanten ontwikkelen meer waarde opleveren voor de klant dan alleen het geld.

We gaan hier gewoon mee door onder de naam Trisolis Subsidies.

TRISOLIS Werk(t)

Daarnaast hebben we een sterke visie ontwikkelt op wat wij de arbeidsmarkt activiteiten noemen.

We overzien het totaal van de arbeidsmarkt en we weten telkens weer met onze klanten nieuwe wegen in te slaan en nieuwe samenwerkingen tot stand te brengen, die bijdragen aan een evenwichtige arbeidsmarkt. Dat kunnen zowel individuele bedrijven, sectoren en overheden zijn.

We hebben besloten om onze kennis en inzet op dit gebied verder te ontwikkelen en uitbreiden onder de naam Trisolis Werk(t).

.


NRGYZE

In de afgelopen periode is het klimaat als een belangrijk maatschappelijk knelpunt naar voren gekomen. Overal waar we activiteiten ontwikkelden stuitten we op een energie vraagstuk. Wij zien daarin een verschuiving van mogen naar moeten.

Ons doel is …. om zo met onze klanten samen te werken dat zij niet in een situatie belanden waar zij moeten.

Wij realiseren met onze klanten energietransities, vanuit goede argumenten en op grond van een goede businesscase. Dat wil zeggen dat de energietransitie leidt tot meerwaarde in de eerste plaats voor de klant maar ook maatschappelijk.

Dit doen wij samen met partners onder de naam NRGYZE.


Wij zijn Trisolis

Contact

Nijkerk

Westkadijk 10C, 3861 MB NIJKERK

    033 – 200 6009 

Enschede

Institutenweg 41, 7521 PH ENSCHEDE

Contactformulier Trisolis