Co-creatie in de praktijk

IMVO

Als je het hebt over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kom je uit bij OESO – richtlijnen. De OESO – richtlijnen bieden handvatten voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland zakendoen. Het gaat om kwesties zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu, klimaat en corruptie. Het zijn concrete aanbevelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, in overeenstemming met internationale normen zoals de Guiding Principles van de VN over bedrijven en mensenrechten en de fundamentele arbeidsnormen van de ILO. Centraal bij het implementeren van deze OESO richtlijnen staat het proces gepaste zorgvuldigheid (due diligence). Het proces is hiernaast schematisch weergegeven.

Business Model Canvas

Met behulp van een Business Model Canvas (BMC) brengt Trisolis samen met een aantal sleutelfunctionarissen binnen de onderneming de strategische positie van de organisatie in kaart en bespreken wij de ambities van het bedrijf. Het model kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld om de kennisbehoefte bepalen of een risico analyse op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het BMC geeft een bedrijfsspecifieke en op de toekomst gerichte verdieping aan de bedrijfsanalyse. Het BMC is een bijlage waarnaar wij in de bedrijfsanalyse verwijzen.

Iteratief ontwikkelproces

Bij het ontwikkelen van nieuwe producten en processen, of het nu gaat om leermiddelen of software of technische innovaties gaan wij ervan uit dat naast de initiatiefnemers en ontwikkelaars ook de gebruikers onderdeel moeten zijn van het ontwikkelproces. Testen, evalueren en verbeteren in meerdere iteraties is een geïntegreerd onderdeel van het ontwikkelproces.

Management Drives

Er zijn verschillende manieren om persoonlijkheidskenmerken te toetsen en met elkaar in verband te brengen. Wij geven de voorkeur aan Management Drives. Deze methode gaat er van uit dat we niet alleen op de wereld zijn. Samenwerken is de standard en levert altijd meerwaarde omdat er dan sprake is van synergie. Management Drives is erop gericht binnen een groep of team van samenwerkende mensen elkaars drijfveren zien en te leren begrijpen. Dat is de beste garantie voor een optimaal resutaat.

Omgevingsanalyse

Trisolis zet de omgevingsanalyse in als verdieping op de strategische positionering aan de hand van het Business Model Canvas. Het BMC is een beeld van binnen naar buiten, de omgevingsanalyse schetst een beeld van buiten naar binnen. Met de omgevingsanalyse toetsen wij met u de impact van veranderingen die (gaan) spelen in de omgeving van de organisatie. De thema’s die daarbij de revue passeren zijn:
• Politiek
• Economie
• Technologie
• Ecologie
• Wet- en Regelgeving.

Kenniskaart

De kenniskaart is een binnen Trisolis ontwikkelt product gericht op het inventariseren van de kennisbehoefte binnen een organisatie. De methodiek gaat daarbij uit van de processen binnen de organisatie en de skills die nodig zijn om die processen uit te voeren. Binnen de confrontatie matrix brengen we in beeld waar verbeteringen nodig zijn en waar standard opleidingen onvoldoende voorzien in de behoefte van de organisatie. De kenniskaart mondt uit in een bedrijfsontwikkel & opleidingsplan, een BO&OP.

Vlindermodel Circulaire economie

Schematische weergave van ciculaire economie. Dit model geeft weer op welke manier we met producten om zouden moeten gaan om zoveel mogelijk inhoud te geven aan het begrip circulaire economie. Wij gebruiken dit model om doelstellingen te toetsen en extra maatregelen en activiteiten in projecten onder te brengen. Daarmee geven we een extra impuls aan circulariteit. Het model is niet los te zien van het R-waarden model.

R-waarden model circulaire economie

Dit model ondersteunt het bepalen van strategieën bij verbeteren van de circulariteit van producten. Bij het ontwikkelen van producten gebruiken wij dit model teven als toets tijdens bij de evaluatiemomenten in het iteratie proces.

Technology Readiness Level

• Door NASA ontwikkeld model om de stand van zaken binnen een ontwikkeltraject vast te stellen.
• Niveau 1 is zuiver wetenschappelijk onderzoek. Een product is dan nog niet in zicht.
• Bij niveau 9 aangekomen gaat het om een product waarvan de bruikbaarheid is bewezen en dat feitelijk gereed is voor marktintroductie.
• Naarmate de score lager is zal de overheid bereid zijn een hoger aandeel in de ontwikkeling te financieren.

Co-creatie in de praktijk

Buisness Model Canvas

Met behulp van een Business Model Canvas (BMC) brengt Trisolis samen met een aantal sleutelfunctionarissen binnen de onderneming de strategische positie van de
organisatie in kaart en bespreken wij de ambities van het bedrijf. Het model kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld om de kennisbehoefte bepalen of een risico analyse op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het BMC geeft een bedrijfsspecifieke en op de toekomst gerichte verdieping aan de bedrijfsanalyse. Het BMC is een bijlage waarnaar wij in de bedrijfsanalyse verwijzen.

IMVO

Als je het hebt over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kom je uit bij OESO – richtlijnen. De OESO – richtlijnen bieden handvatten voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland zakendoen. Het gaat om kwesties zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu, klimaat en corruptie. Het zijn concrete aanbevelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, in overeenstemming met internationale normen zoals de Guiding Principles van de VN over bedrijven en mensenrechten en de fundamentele arbeidsnormen van de ILO. Centraal bij het implementeren van deze OESO richtlijnen staat het proces gepaste zorgvuldigheid (due diligence). Het proces is hiernaast schematisch weergegeven.

Iteratief ontwikkelproces

Bij het ontwikkelen van nieuwe producten en processen, of het nu gaat om leermiddelen of software of technische innovaties gaan wij ervan uit dat naast de initiatiefnemers en ontwikkelaars ook de gebruikers onderdeel moeten zijn van het ontwikkelproces. Testen, evalueren en verbeteren in meerdere iteraties is een geïntegreerd onderdeel van het ontwikkelproces.

Management Drives

Er zijn verschillende manieren om persoonlijkheidskenmerken te toetsen en met elkaar in verband te brengen. Wij geven de voorkeur aan Management Drives. Deze methode gaat er van uit dat we niet alleen op de wereld zijn. Samenwerken is de standard en levert altijd meerwaarde omdat er dan sprake is van synergie. Management Drives is erop gericht binnen een groep of team van samenwerkende mensen elkaars drijfveren zien en te leren begrijpen. Dat is de beste garantie voor een
optimaal resutaat.

Omgevingsanalyse

Trisolis zet de omgevingsanalyse in als verdieping op de strategische positionering aan de hand van het Business Model Canvas. Het BMC is een beeld van binnen naar buiten, de omgevingsanalyse schetst een beeld van buiten naar binnen. Met de omgevingsanalyse toetsen wij met u de impact van veranderingen die (gaan) spelen in de omgeving van de organisatie. De thema’s die daarbij de revue passeren zijn:
• Politiek
• Economie
• Technologie
• Ecologie
• Wet- en Regelgeving.

Kenniskaart

De kenniskaart is een binnen Trisolis ontwikkelt product gericht op het inventariseren van de kennisbehoefte binnen een organisatie. De methodiek gaat daarbij uit van de processen binnen de organisatie en de skills die nodig zijn om die processen uit te voeren. Binnen de confrontatie matrix brengen we in beeld waar verbeteringen nodig zijn en waar standard opleidingen onvoldoende voorzien in de behoefte van de organisatie. De kenniskaart mondt uit in een bedrijfsontwikkel & opleidingsplan, een BO&OP.

Vlindermodel Circulaire economie

Schematische weergave van ciculaire economie. Dit model geeft weer op welke manier we met producten om zouden moeten gaan om zoveel
mogelijk inhoud te geven aan het begrip circulaire economie. Wij gebruiken dit model om doelstellingen te toetsen en extra maatregelen en activiteiten in projecten onder te brengen. Daarmee geven we een extra impuls aan circulariteit. Het model is niet los te zien van het R-waarden model.

R-waarden model circulaire economie

Dit model ondersteunt het bepalen van strategieën bij verbeteren van de circulariteit van producten.
Bij het ontwikkelen van producten gebruiken wij dit model teven als toets tijdens bij de evaluatiemomenten in het iteratie proces.

Technology Readiness Level

• Door NASA ontwikkeld model om de stand van zaken binnen een ontwikkeltraject vast te stellen.
• Niveau 1 is zuiver wetenschappelijk      onderzoek. Een product is dan nog niet in zicht.
• Bij niveau 9 aangekomen gaat het om een product waarvan de bruikbaarheid is bewezen en dat feitelijk gereed is voor marktintroductie.
• Naarmate de score lager is zal de overheid bereid zijn een hoger aandeel in de ontwikkeling te financieren.